16/6/2016 Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

16/06/2016 13:30  -  252 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                   Σητεία 16-6-2016

Αρ.Πρωτ: 2534

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 22 Ιουνίου και ώρα 19:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Έγκριση εκτέλεσης των παρακάτω έργων:

- Κατασκευή πεζόδρομου Παλαικάστρου – Αγκαθιά, πρ/σμού 184.500,00 €

- Ανάπλαση πλατείας Γούδουρα, πρ/σμού 70.000,00 €

-  Βελτίωση δημοτικών και αγροτικών δρόμων για τη διευκόλυνση πρόσβασης πυροσβεστικών κλπ οχημάτων με χρήση μηχανημάτων, πρ/σμού 74.276,00 €

2.   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των παρακάτω έργων:

-      Βελτίωση-εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης Δήμου Σητείας.

-      Βελτίωση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Παπαγιαννάδων Δήμου Σητείας.

-      Συντήρηση δημοτικών και κοινοτικών  οδών.

3.   Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Βελτίωση περιφερειακού δρόμου τ.κ Σφάκας.

4.   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής-οριστικής παραλαβής των παρακάτω έργων:

      -  Ανάπλαση οδών οικισμού Παλαικάστρου - Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης και  αποχέτευσης.

      - Τοιχία αντιστήριξης τ.κ. Παπαγιαννάδων-Λιθινών

      - Βελτίωση παλαιού κοινοτικού καταστήματος Μαρωνιάς.

5.   Άνοιγμα ειδικού τραπεζικού λογαριασμού για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων .

6.   Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για χρήση e-banking στην Τράπεζα Πειραιώς.

7.   Κατανομή πίστωσης 41.577,54 € στις Σχολικές Επιτροπές του δήμου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

8.   Έγκριση εγγραφής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων « Δομική Ενημέρωση ». Τροποποίηση της 23/016 απόφασης.

9.   Αύξηση ωρών υδρονομέα τ.κ. Κατσδωνίου.

10. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης πρ/σμού.

11. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης αντιδημάρχου.

12. Αντικατάσταση μέλους δ.σ. Δ.Ο.Κ.Α.Σ.

13. Έγκριση απόφασης Δ.Ο.Κ.Α.Σ για αναμόρφωση πρ/σμού του.

14. Έγκριση απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για αναμόρφωση πρ/σμού του.

15. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου σε εθελοντή κτηνίατρο για στείρωση αδέσποτων ζώων.

16. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών που διενεργούνται με βάση τον Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.

 17. Έγκριση κοπής δένδρων.

                                                         Ο Πρόεδρος

                                                        Νίκος Κοζυράκης