7/4/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

07/04/2016 14:16  -  275 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                           Σητεία 7-4-2016

Αρ.Πρωτ: 1325

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 11 Απριλίου και ώρα 19:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

1)    Έγκριση εκτέλεσης των παρακάτω έργων:

     -     Τσιμεντόστρωση κατά τμήματα αγροτικών οδών από Τουρλωτή και Σφάκα προς Μονοκαρά » πρ/σμού 100.000,00 €.

           Συμπλήρωση Τ.Π.

     -     Δημοτική - Αγροτική οδοποιία στις τ.κ. Παλαικάστρου - Κρυών - Αχλαδίων - Αγ. Γεωργίου, πρ/σμού 190.000,00 €

     -     Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, πρ/σμού 42.500,00 €

2)     Ανάκληση της υπ’αρ.18/2016 απόφασης. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας με την Περιφέρεια Κρήτης  για την παραχώρηση μηχανήματος (γκρέϊντερ).

3)     Ανάκληση της υπ’αρ.36/016 απόφασης. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 » - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων.

4)     Έγκριση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου.

5)     Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής Ε.Σ.Δ.Α.Κ. έτους 2016.

6)     Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

7)     Έγκριση 3ης αναμόρφωσης πρ/σμού, οικ.έτους 2016.

8)     Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών Δήμου, οικ.έτους 20115.

9)     Έγκριση απόφασης Δ.Ο.ΚΑ.Σ για αναμόρφωση πρ/σμού.

10)   Λήψη απόφασης για το χαρακτηρισμό επιχ/σης ως εποχιακής.

11)   Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών που διενεργούνται με βάση τον   Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.

 

                                                             Ο Πρόεδρος

                                                         Νίκος Κοζυράκης