26-9-2016. Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής Δήμου Σητείας.

26/09/2016 12:41  -  219 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Σητεία   26/9/2016

  ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                          

                                                                          Αρ. Πρωτ : 4320

   Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ             

            * * * * * * *                                                  

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                         

 

Ταχ.Δ/νση :    Πατριάρχη Βαρθολομαίου 9                    Προς

                        723 00 ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο :   2843340541 - 542                     Μέλη  Οικονομικής  Επιτροπής

Fax.             :   2843024584 & 29243                 (Όπως πίνακας αποδεκτών)

E-mail         :   zoumakis@sitia.gr

E-mail         :    vlahaki@sitia.gr

 

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με το παρακάτω μοναδικό θέμα  :

 

«Σύνταξη έκθεσης  και κατάρτιση  του απολογισμού, ισολογισμού και των   

  αποτελεσμάτων χρήσης  έτους 2015,  υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο». 

 

Η συνεδρίαση κρίνετε έκτακτη λόγω του ότι,  για την τήρηση των προθεσμιών της διαδικασίας,  που ολοκληρώνεται ως την 5η  του μηνός Οκτωβρίου με την  έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                            Ο πρόεδρος 

 

Τακτικά μέλη

  1. Τσιριγωτάκη-Τσικαλάκη Ντορέττα         Τερζής Λεωνίδας

2.   Αντωνιδάκης Μιχάλης

3.  Καραμανωλάκης Νικόλαος

4.    Σφενδουράκης Ιωάννης                                                           

5.  Χριστοδουλάκης Παύλος

6. Πλακαντωνάκης Νικόλαος

 

 

Με την παράκληση σε περίπτωση απουσίας

ή κωλύματος συμμετοχής να ενημερώσουν

την υπηρεσία για κλήση αναπληρωματικού

 

 Αναπληρωματικά Μέλη

1.  Βοβατζάκης Βασίλης

2.  Λογκάκης Κων/νος

3.  Κατσαράκης Ιωάννης

4.  Κιουπάκης Αλέξανδρος

5.  Καλαμπόκης Χριστόφορος