15.4.2016. Παρουσίαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης:«Ερευνητικό έργο για την επίλυση του προβλήματος της διάβρωσης, την προστασία και την ανάπλαση της ακτογραμμής και τη μείωση του προσπίπτοντος κυματισμού, στην παραλία Σητείας και του Δ.Δ. Μακρύ Γιαλού»

15/04/2016 13:08  -  296 αναγνώσεις

Στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ερευνητικό έργο για την επίλυση του προβλήματος της διάβρωσης, την προστασία και την ανάπλαση της ακτογραμμής και τη μείωση του προσπίπτοντος κυματισμού, στην παραλία Σητείας και του Δ.Δ. Μακρύ Γιαλού» (σε εφαρμογή της σχετικής σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Σητείας και του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας) θα παρουσιαστεί από τον Διευθυντή του Ι.Τ.Ε. κ. Νίκο Καμπάνη η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας την Πέμπτη 21/4/2016 και ώρα 12:00.