16-5-2016.Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Κρήτης με συμμετοχή του Προέδρου Δ.Ο.ΚΑ.Σ κ. Τερζή Λεωνίδα.

16/05/2016 13:36  -  247 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

   ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                  

   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ)

 

                                                                                                                        

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Την Δευτέρα 9/5/2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Κρήτης στην οποία συμμετείχε ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. Λεωνίδας Τερζής,  με αντικείμενο συζήτησης τον σχεδιασμό, την  ανάπτυξη και προώθηση μιας πιλοτικής τουριστικής , πολιτιστικής και περιβαλλοντικής διαδρομής βασισμένης στις τρείς περιοχές UNESCO της Κρήτης, με έμφαση στην ανάδειξη των κοινών γεωλογικών, περιβαλλοντικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών των βουνών της Κρήτης και στην ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης της Κρητικής ενδοχώρας.

    Σκοπός της συνάντησης ήταν η   ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της Κρητικής ενδοχώρας μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού και επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

    Η Κρήτη μετά και τη δημιουργία του νέου προγράμματος της UNESCO, των Παγκόσμιων Γεωπάρκων, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση στον τομέα των περιβαλλοντικών μνημείων και πάρκων και στην ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού στη χώρα μας, αφού διαθέτει ένα από τα δύο αναγνωρισμένα Ανθρώπινα και Βιοσφαιρικά Αποθέματα, τη Σαμαριά και δύο από τα πέντε Παγκόσμια Γεωπάρκα, τον Ψηλορείτη και τη Σητεία.

    Οι τρείς αυτές περιοχές αποτελούνται στην ουσία από υπο-δίκτυα φυσικών και πολιτισμικών μνημείων, καθώς και από αντίστοιχα τοπικής επιχειρηματικότητας, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους από περιπατητικές και άλλες διαδρομές αναδεικνύοντας ολιστικά το φυσικό, ιστορικό και πολιτισμικό περιβάλλον των περιοχών τους στηρίζοντας το φυσιολατρικό, εναλλακτικό και γεω-τουρισμό και κατά συνέπεια την τοπική παραγωγή και οικονομία. Παράλληλα, συμμετέχουν στα παγκόσμια δίκτυα των Μνημείων της UNESCO, και των Παγκόσμιων και Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, προδίδοντάς τους μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης και διείσδυσης στην παγκόσμια τουριστική αγορά.

    Αναφέρθηκε πως ,οι τρεις περιοχές οφείλουν να  αναπτύσσουν δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης-ενημέρωσης, της επιστήμης και του πολιτισμού (συστατικά στοιχεία της UNESCO) τα οποία ενισχύουν την ερμηνεία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, τον υπεύθυνο τουρισμό, την ποιότητα ζωής και το τελικό προσφερόμενο τουριστικό προϊόν των περιοχών τους.

    Προκειμένου να επιτευχθεί το εγχείρημα θα πρέπει,  στοχευόμενα με την αρωγή της περιφέρειας Κρήτης να προβούμε στην ανάδειξη περιοχών UNESCO Κρήτης ως τουριστικών προορισμών ποιότητας και αριστείας, στην δημιουργία διαδρομής περιοχών UNESCO Κρήτης και σχεδιασμός διασύνδεσής τους μέσω ενδιάμεσων σημείων ενδιαφέροντος, στην ανάδειξη, προβολή και αναγνωρισημότητα ως brandnames  των περιοχών UNESCO Κρήτης, καθώς  και στον σχεδιασμός δράσεων για τη στήριξη, εξασφάλιση βιωσιμότητας και οικονομικής αυτάρκειας και διαχείριση της διαδρομής.

     Το Γεωπάρκο Σητείας  αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο προβολής της περιοχής μας ,καθώς πρόκειται να συμβάλει στην εξωστρέφεια και την αύξηση της  επισκεψιμότητας του Δήμου μας .

      Ο Δ.Ο.Κ.Α.Σ. ως φορέας εποπτείας και διαχείρισης του Γεωπάρκου , αλλά και ο δήμος Σητείας στοχεύουν στην αξιοποίηση της σημαντικής διάκρισης  από την UNESCO , συμμετέχοντας ως εταίρος στην πρόταση που υποβλήθηκε για το διασυνοριακό πρόγραμμα  συνεργασίας  Interreg V-A. 

 

 

        Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ.

             Αντιδήμαρχος Σητείας

 

                Λεωνίδας Τερζής