5-1-2016. Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σητείας

05/01/2016 13:37  -  329 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Σητεία:      05/01/2016

 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ             

    * * * * * * * * *                                                 Αρ. Πρτ :  35 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                         

 

Ταχ.Δνση  :    Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9                          Προς

                          723 00 ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο :   2843-3-40541 , 542                             Μέλη  Οικονομικής  Επιτροπής

Fax.              :  2843024584 & 29243                          (Όπως πίνακας αποδεκτών)

E-mail        :   zoumakis@sitia.gr

E-mail        :     vlahaki@sitia.gr 

 

 

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την 11η  του μηνός Ιανουαρίου  2016  ημέρα  Δευτέρα και ώρα  14:30 στο δημοτικό κατάστημα με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. 1.          Έγκριση ΑΑΥ και Διάθεση Πιστώσεων σε βάρος Κωδικών αριθμών οικονομικού έτους 2015  για την πληρωμή των υποχρεωτικών δαπανών ,σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ (ν. 3463/09)

 

  1. 2.       Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σητείας,  έτους 2015 και απαλλαγή υπολόγων   διαχειριστών .

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                   Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής

  1. 1.     Τσιριγωτάκη-Τσικαλάκη Ντορέττα

2.  Σφενδουράκης Ιωάννης                                             Τερζής Λεωνίδας

3.  Χριστοδουλάκης Παύλος

4.  Αντωνιδάκης Μιχάλης                                     Αντιδήμαρχος  Δήμου Σητείας

5.  Καραμανωλάκης Νικόλαος

6.  Πλακαντωνάκης Νικόλαος

 

Με την παράκληση σε περίπτωση απουσίας

ή κωλύματος συμμετοχής να ενημερώσουν

την υπηρεσία για κλήση αναπληρωματικού

 

 

 Αναπληρωματικά Μέλη

1.  Βοβατζάκης Βασίλης

2.  Λογκάκης Κων/νος

3.  Κατσαράκης Ιωάννης

4.Κιουπάκης Αλέξανδρος

5.Καλαμπόκης Χριστόφορος