20/9/2012 Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

20/09/2012 14:05  -  740 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα της  ημερήσιας διάταξης :

1.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη δανείου.

2.      Υποβολή πρότασης με τίτλο " Βελτίωση κοινοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων" Τ.Κ Ζάκρου πρ/σμού 250.000 €, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου Δήμου Σητείας " Ο.Σ.Α.Π.Υ Τοπικής Κοινότητας Ζάκρου  " .

3.      Τροποποίηση σχεδίου πόλης επί των οδών Ξομπλάρου – Σμύρνης - Σταυρακάκη και Μ.Ασίας.

 4.      Έγκριση εκτέλεσης των παρακάτω προμηθειών:

      - προμήθεια γάλακτος 2013.

      - παροχή μέσων ατομικής προστασίας των απασχολούμενων στο πρόγραμμα κοινωφελούς  εργασίας.

5.      Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου:  Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Ζάκρου.
6.      Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Παλαικάστρου.
7.      Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των παρακάτω έργων

          -  Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης   

          -  Συντήρηση νεκροταφείων.

8.      Ανάκληση της 275/011 απόφασης. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Λιμενικό Ταμείο για την εκπόνηση της μελέτης "Συμπληρωματικά έργα για την ασφάλεια και βελτίωση ελλιμενισμού και χρήσης του Λιμένος Σητείας- Τροποποίηση προϋπολογισμού.

9.      Καθορισμός χώρων στάσης ή στάθμευσης ΕΔΧ-ΤΑΞΙ.

10.  Ορισμός επιτροπής για έλεγχο και πιστοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας.

11.  Αναμόρφωση πρ/σμού.

 12.  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών που διενεργήθηκαν με βάση τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.

                                                               Ο Πρόεδρος

                                                           Νίκος Κοζυράκης