01-02-2012.ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΤΙΑΣ»

01/02/2012 12:34  -  227 αναγνώσεις

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 4986/991/Α2 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. ''ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)'' για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ''Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος'', του Ε.Π. ''Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα'', το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ''Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης'', ο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΤΙΑΣ» και δημόσια δαπάνη 241.000,00 ευρώ.

O ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ προτίθεται να αναπλάσει τους κοινόχρηστους χώρους - δρόμους στον οικισμό ΕΤΙΑΣ.
Οι εργασίες που θα γίνουν θα αφορούν:

1) ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΒΟΤΣΑΛΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΡΜΟΥΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

2)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ.

3)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ.

4)ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ ΨΑΘΑ & ΦΥΤΕΥΣΗ.

5)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΔΟΚΑΡΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ.

6)ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΒΟΤΣΑΛΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ.

7) ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΛΩΡΙΔΑ ΜΠΕΤΟΝ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΝΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ & ΣΤΗΝ ΒΔ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ.

8) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ.

Με την εν λόγω δράση στόχος είναι να αναδειχθεί ο οικοσμός της ΕΤΙΑΣ. Η ανάδειξη του εν λόγω οικισμού συμβάλλει στην αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής με αποτέλεσμα την ανάδειξη και άλλων κοντινών περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος όπως ο οικισμός της "ΒΟϊΛΑΣ" , με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ορεινού δικτύου δράσεων που συνδυάζουν φυσιολατρικές διαδρομές με δυνατότητα πρόσβασης σε αρχαιολογικού ενδιαφέροντος οικισμούς συμβάλλοντας έτσι στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος για τις συγκεκριμένες περιοχές ως τουριστικές καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.