15/5/2012.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Τ.Κ. ΖΗΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ<<ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ-ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ>>

15/05/2012 10:47  -  229 αναγνώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Ζήρου, ότι στα πλαίσια της πρότασης που πρόκειται να υποβληθεί από το Δήμο μας για την ένταξη των οικισμών της Τοπικής Κοινότητας (Ζήρος, Ξερόκαμπος, Χαμαίτουλο, Καλό Χωριό) στο πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», καλεί τους κατοίκους της περιοχής, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, να καταθέσουν, μέχρι την Παρασκευή 25.05.2012 στο Δημοτικό Κατάστημα της Ζήρου:

1.Αίτηση Δήλωσης Ενδιαφέροντος (παρέχεται από τον Δήμο)

2.Βεβαίωση του Δήμου ότι η κατοικία είναι κατασκευασμένη προ του 1955 ή την Οικοδομική Άδεια για κατοικίες μετά του 1955

3.Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της κυριότητας της κατοικίας (π.χ. συμβόλαιο)

4.Έντυπο Υποβολής Στοιχείων Κατοικίας από όλους τους κατοίκους της Αγροτικής Κοινότητας Ζήρου (παρέχεται από τον Δήμο).