26-07-2012.Ανακοίνωση Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για έναντι & εκκαθαριστικούς λογαριασμούς

26/07/2012 09:48  -  778 αναγνώσεις

Με την εφαρμογή της εγκεκριμένης τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Σητείας ,

υπ’ αρ. 220/2011 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου σας ενημερώνουμε σχετικά:

Το άρθρο 28 της παραπάνω απόφασης αναφέρει :

 Οι τιμές που αναφέρονται στην κατανάλωση νερού των ιδιοκτησιών, αφορούν χρονικό διάστημα 3 μηνών. Η καταγραφή της κατανάλωσης νερού και η λήψη των ενδείξεων γίνεται ανά εξάμηνο (Ζώνη Α΄ και Ζώνη Β΄). Στο μέσο του εξαμήνου εκδίδεται λογαριασμός έναντι κατανάλωσης, η οποία υπολογίζεται από την κατανάλωση των αντίστοιχων τριμήνων προηγούμενων ετών, ή του μέσου όρου κατανάλωσης του υδρομέτρου. (Τα παραπάνω θα ισχύσουν και για το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2011 για την πόλη της Σητείας, λόγω έλλειψης προσωπικού). Ο επόμενος από τον έναντι λογαριασμό είναι εκκαθαριστικός του εξαμήνου, με υπολογισμό από την υπηρεσία μηχανοργάνωσης αναλογικά σε μηνιαία βάση της τιμής της κλίμακας των τελών που έχουν καθοριστεί, προκειμένου ο καταναλωτής να μην επιβαρυνθεί  λόγω της κλιμάκωσης του τιμολογίου.

Ο υπολογισμός του έναντι λογαριασμού δεν διαφέρει σημαντικά από την πραγματική κατανάλωση του τριμήνου, εκτός εάν το τελευταίο χρονικό διάστημα διαφοροποιήθηκαν οι καταναλωτικές συνήθειες του δημότη.

Στην περίπτωση αυτή που ο έναντι λογαριασμός είναι υπερβολικός η επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα στον καταναλωτή, πριν την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού, να ζητήσει τη διόρθωση του δίνοντας την πραγματική ένδειξη του μετρητή. 

- Προκειμένου να γίνει αντιληπτός αυτός ο υπολογισμός από τους καταναλωτές σας επισυνάπτουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα :

  1. Έστω ότι ένας καταναλωτής έχει χρεωθεί 15 κυβικά μέτρα νερού στον  έναντι λογαριασμό του τρίμηνου και στον εκκαθαριστικό λογαριασμό στο εξάμηνο η συνολική κατανάλωση που δείχνει ο υδρομετρητής είναι 60 κυβικά μέτρα νερού.

Οι λογαριασμοί που θα εκδοθούν είναι :

ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 15 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  …………….=     39,53 ευρώ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 60 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

(έχουν αφαιρεθεί αναλογικά και επιμεριστικά τα ποσά του έναντι λογαριασμού)……………………………………………… =   93,12 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ…………=  132,65 ευρώ

     Έστω ότι ο καταναλωτής στη πραγματικότητα είχε καταναλώσει 25 κυβικά

     μέτρα νερού, αντί 15 κυβικά μέτρα νερού που χρεώθηκε και στην    

     εκκαθάρισή του στο εξάμηνο η συνολική κατανάλωση που δείχνει ο   

     υδρομετρητής είναι 60 κυβικά μέτρα νερού.

Οι λογαριασμοί που θα εκδοθούν είναι :

ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 25 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ..…………….=    56,82 ευρώ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 60 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

(έχουν αφαιρεθεί αναλογικά και επιμεριστικά τα ποσά του έναντι λογαριασμού)………………………………………………=   75,73 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ...………= 132,65  ευρώ

 

αν δεν γινόταν ο παραπάνω υπολογισμός τα 60 κυβικά της εκκαθάρισης θα χρεωνόταν 125,92 ευρώ , το οποίο είναι άτοπο και συνολικά διαφορετικό για κάθε έναντι κατανάλωση

 Έστω ότι ένας καταναλωτής έχει χρεωθεί 30 κυβικά μέτρα νερού στον  έναντι λογαριασμό του τρίμηνου και στον εκκαθαριστικό λογαριασμό στο εξάμηνο η συνολική κατανάλωση που δείχνει ο υδρομετρητής είναι 75 κυβικά μέτρα νερού.

Οι λογαριασμοί που θα εκδοθούν είναι :

ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 30 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ….………….=    66,33 ευρώ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 75 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

(έχουν αφαιρεθεί αναλογικά τα ποσά του έναντι λογαριασμού)= 94,55 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ……..…=  160,88  ευρώ

     Έστω ότι ο καταναλωτής στη πραγματικότητα είχε καταναλώσει 10 κυβικά

     μέτρα νερού, αντί 30 κυβικά μέτρα νερού που χρεώθηκε και στην   

     εκκαθάρισή του στο εξάμηνο η συνολική κατανάλωση που δείχνει ο   

     υδρομετρητής είναι 75 κυβικά μέτρα νερού.

Οι λογαριασμοί που θα εκδοθούν είναι :

ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 10 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  …………….=     31,32 ευρώ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 75 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

(έχουν αφαιρεθεί αναλογικά τα ποσά του έναντι λογαριασμού)= 129,56 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ …..……=  160,88  ευρώ

 

αν δεν γινόταν ο παραπάνω υπολογισμός τα 75 κυβικά της εκκαθάρισης θα χρεωνόταν 159,40 ευρώ , το οποίο είναι άτοπο και συνολικά διαφορετικό για κάθε έναντι κατανάλωση.

 Από τα παραπάνω παραδείγματα είναι προφανής η προσπάθεια της ΔΕΥΑΣ,  αφενός για την ίση μεταχείριση όλων των δημοτών και αφετέρου την παραδειγματική λειτουργία της Επιχείρησης στο θέμα ανταποδοτικότητας των τελών.

Είμαστε στην διάθεση των καταναλωτών για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση τους.


                                            ΑΠΟ ΤΗΝ  Ο.Υ. ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Σ