9/7/2012. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ

09/07/2012 12:15  -  635 αναγνώσεις

 

Το Σάββατο 7 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση Γαλάζιας Σημαίας στις ακτές «Βουρλιά» Ξερόκαμπου και «Λιμανάκι» Γούδουρα της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης  καθώς και στην ακτή περιοχής «Ανάληψη» Μακρύ Γιαλού,  παρουσία του Δημάρχου Σητείας, του Αντιδημάρχου Γιάννη Δρακάκη, του Πρόεδρου της ΔΕΥΑΣ Πετρουλάκη Θεόδωρου, του Πρόεδρου της Τοπικής Κοινότητας Πεύκων Λατζανάκη Νικόλαου και του Τοπικού Σύμβουλου Μακρύ Γιαλού Εικοσπεντάκη Φάνη.

        Η “Γαλάζια Σημαία” είναι διεθνές σύμβολο ποιότητας, θεωρούμενο το πιο γνωστό περιβαλλοντικό σύμβολο στον κόσμο. Απονέμεται διεθνώς, από το 1987, σε όσες ακτές και μαρίνες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις του. Δεν αρκεί οι ακτές να διαθέτουν μόνο την επιθυμητή, εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμβησης. Πρέπει επί πλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα 31 αυστηρά κριτήρια, που αναφέρονται σε  καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και ταυτόχρονα περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

      Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος Σητείας καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι παραλίες να διατηρούνται καθαρές, ασφαλείς και προσβάσιμες σε όλο τον κόσμο. Στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η αρμονική ανάπτυξη όλων των περιοχών του Δήμου, η αισθητική και η λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών και ό,τι άλλο μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και στην προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού τουριστών.