21/6/2012.ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:<<ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΠΑ ΚΕΦΑΛΑ ΧΑΝΔΡΑ>>.

21/06/2012 12:48  -  184 αναγνώσεις

   Στη Σητεία στις  20-6-2012 , μεταξύ του Δημάρχου Σητείας , κ. Θοδωρή Πατεράκη και του κου Ιωάννη Καρύδη  με έδρα τη Σητεία, υπεγράφη σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Παπά Κεφάλα Χανδρά» .

        Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό  115.494,20 € με ΦΠΑ 23% και χρηματοδοτείται από τη Δ.Ε.Η.