21/6/2012.ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ<<ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΛΙΤΕΡΟ ΓΟΥΔΟΥΡΑ>>

21/06/2012 12:45  -  170 αναγνώσεις

Στη Σητεία στις  20-6-2012 , μεταξύ του Δημάρχου Σητείας, κ. Θοδωρή Πατεράκη και του κου Ηλία Ζαχαρόπουλου με έδρα το Ηράκλειο, υπεγράφη σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Μελιτερό Γούδουρα» .

        Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό  111.988,00 € με ΦΠΑ 23% και συγχρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης και τη Δ.Ε.Η.