2/4/2012.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 29ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ.

02/04/2012 14:45  -  245 αναγνώσεις

   Το πρώτο θέμα το οποίο συζητήθηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, ήταν η πρόσφατη τελεσίδικη απόφαση υπέρ της αποζημίωσης της οικογένειας Καταπότη για απαλλοτριώσεις  εκτάσεων τους από το Δήμο Σητείας, για την οποία απόφαση όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος Σητείας, ο Δήμος ζήτησε  προσωρινή αναστολή εκτέλεσης η οποία επετεύχθη έως τις 25 Μαϊου και μέχρι τη λήξη της αναστολής το Δημοτικό Συμβούλιο θα ενημερώνεται για τις ενέργειες που θα προβεί ο Δήμος για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, τις τυχόν εξελίξεις επί του θέματος καθώς  την τελική απόφαση για το θέμα θα λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια  εγκρίθηκαν και ψηφίστηκαν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Εγκρίθηκε η απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα <<Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2012>> του έργου: Διαμόρφωση πλατείας Μέσα Μουλιανών προϋπ. 330.000€ καθώς και η απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα <<Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής>> της πράξης: Τεχνική βοήθεια του Δήμου Σητείας με το ποσό των 50.000€

Εγκρίθηκε η μελέτη <<Κατασκευή τεχνικών έργων στο ρέμα    Κολονέλου>> προϋπ. 420.00€, απαραίτητη για την έκδοση του Π.Δ που αφορά την επέκταση του Σχεδίου Πόλης στο Κολονέλο.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων η οποία προτάθηκε λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία οικονομική δυσπραγία της στην οποία έχει περιέλθει η κοινωνία της Σητείας και διαμορφώνονται ως εξής:

Για την Α΄ Ζώνη (περιλαμβάνει παραλιακή ζώνη από Τελωνείο ως παλιά W.C τα τέλη μειώνονται από 17,61€ σε 13€ για τη Β΄Ζώνη (παραλιακή από παλιά W.C ως Ανάλουκα τα τέλη μειώνονται από 15,55€ σε 12€. Για την Γ΄Ζώνη που περιλαμβάνει τους υπόλοιπους χώρους της πόλης διαμορφώνονται από 7,78€ σε 6€. Για την Δ΄ Ζώνη που περιλαμβάνει τις τοπικές κοινότητες και τους παραλιακούς χώρους στο Μόχλος διαμορφώνονται από 7.04€ σε 5€ και για την Ε΄ Ζώνη που περιλαμβάνει μη παραλιακούς χώρους στο Μόχλο από 3,52€ μειώνονται σε 3€. Για τη Β΄ κατηγορία και για τους χώρους που παραχωρούνται για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών από 11,74€ μειώνονται σε 9€.Για χώρους που παραχωρούνται σε μικροπωλητές μειώνονται από 0,59€ σε 0,50€. Στον πρώην Δήμο Ιτάνου τα τέλη μειώνονται  από 10€ σε 7,5€, για την περιοχή του Μακρύ Γιαλού από 15€ σε 11,25€ και για την περιοχή της Λεύκης από 3€ σε 2.25€ για (πεζοδρόμια), από 6€ σε 4,5€για(προθήκες καταστημάτων) και από 0,5€ σε 0,4€ (μπάζα).

Εγκρίθηκε τέλος η συμπλήρωση της Επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής με την αύξηση των μελών της και τη  συμμετοχή δύο συλλόγων το σύλλογο καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας και του εμπορικού και επαγγελματικού συλλόγου Ανάληψης –Μακρύ Γιαλού.