15/3/2012.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

15/03/2012 15:05  -  156 αναγνώσεις

Την Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας κατά την οποία εγκρίθηκαν και ψηφίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω θέματα:

  • Εγκρίθηκε η απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα <<Αγροτική ανάπτυξη Ελλάδας 2007-2013>> των έργων: Βελτίωση υποδομών άρδευσης τοπικών κοινοτήτων Τουρλωτής, Αχλαδίων, Έξω Μουλιανών και Μαρωνιάς προϋπολογισμού 180.000€ καθώς και η βελτίωση αρδευτικού, τοπικής κοινότητας Λάστρου προϋπολογισμού 350.000€.
  • Αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα <<Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 με τίτλο: <<Διαμόρφωση πράσινου δώματος παιδικού σταθμού Σητείας.
  • Εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου αγροτικής οδοποιϊας προϋπολογισμού 300.000€ καθώς και ο πίνακας του έργου: Αποψίλωση αγροτικών δρόμων κατά την περίοδο της πυροπροστασίας>>.
  • Εγκρίθηκε η αποδοχή του ποσού των 100.000€ από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη δαπανών που αφορούν το πρόγραμμα <<Προβολή και ψηφιακή στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού>> πρόταση που είχε κατατεθεί στο πρόγραμμα Interring Ελλάδα –Κύπρος. Το ανωτέρω ποσό θα καλύψει οικονομοτεχνικές μελέτες και μελέτες βιωσιμότητας, εγκατάσταση 11 μηχανημάτων pillows στη μαρίνα της Σητείας όπου θα μπορούν να προσδεθούν έως 44 ιστιοπλοϊκά σκάφη που θα μπορούν να λαμβάνουν  νερό και ρεύμα με χρέωση. Στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος ο Δήμος Σητείας θα συμπεριληφθεί σε κοινό portal με άλλους συμμετέχοντες όπως η Κω, η Κύπρος και το οικονομικό επιμελητήριο. Ο επισκέπτης του portal θα μπορεί να ενημερώνεται για ότι αφορά το θαλάσσιο τουρισμό.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ