16-03-2012.ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΧΟΧΛΑΚΙΩΝ Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΙΤΑΝΟΥ

16/03/2012 11:14  -  142 αναγνώσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και Βουλευτή Λασιθίου Μ. Καρχιμάκη  εκδόθηκε η απόφαση Δημοπράτησης της μελέτης της Λιμνοδεξαμενής Χοχλακίων στο Δ.Δ. Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας από τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου με προϋπολογισμό μελέτης ύψους 600.000 ευρώ περίπου.

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική εξέλιξη καθώς η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την αφετηρία μίας προσπάθειας των κατοίκων, των φορέων της περιοχής του πρώην Δήμου Ιτάνου και του Δήμου Σητείας, η οποία με την υλοποίησή της θα καλύψει τις ανάγκες της περιοχής σε επάρκεια νερού.