13-08-2012.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενης σε άλλο τύπο σύμφωνα με το νόμο 4070/2012

13/08/2012 08:41  -  697 αναγνώσεις

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου 4070/12 θα βρείτε εδώ τις προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενης σε άλλο τύπο σύμφωνα με το νόμο 4070/12 περισσότερα