29-06-2012.«Κατασκηνώσεις ηλικιωμένων έτους 2012»

29/06/2012 12:19  -  219 αναγνώσεις

Σας ενημερώνουμε, ότι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πραγματοποιεί για το έτος 2012 πρόγραμμα κατασκηνώσεων ηλικιωμένων, το οποίο για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου έχει ως εξής :

α/α    ΞΕΝΩΝΕΣ                     ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ         ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

1.      Καντάνου Χανίων        06/10/2012 - 15/10/2012                          33

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Χαμηλό οικονομικό εισόδημα

2. Μοναχικότητα

3. Πρόσφατη χηρεία

4. Προβλήματα υγείας που επιτρέπουν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Ιατρική βεβαίωση ότι η κατάσταση της υγείας των ηλικιωμένων επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατασκήνωσης

4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ.

Λοιπές πληροφορίες

- Οι ηλικιωμένοι που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα πρέπει να είναι Αυτοεξυπηρετούμενοι.

- Τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής θα βαρύνουν τους ίδιους.

- Οι ηλικιωμένοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σεντόνια, μαξιλαροθήκες και είδη καθαριότητας.

- Δικαίωμα συμμετοχής στις κατασκηνώσεις έχουν και ηλικιωμένοι που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα ΚΑΠΗ, εφόσον βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία.