5-9-2012.Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Σητείας

05/09/2012 09:04  -  815 αναγνώσεις

Το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Σητείας, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν το Απολυτήριο του Λυκείου, ότι οι εγγραφές συνεχίζονται για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Υποβολή δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις τους , αυτοπροσώπως - από την Δευτέρα 3 έως και τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, στο Εσπερινό Λύκειο Σητείας (2ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Σητείας – Ιεράπετρας).
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι είναι:
-Πιστοποιητικό Γέννησης
-Απολυτήριο Γυμνασίου.
-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
-Βεβαίωση Εργοδότη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : Η φοίτηση στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο είναι 4 έτη (τάξεις Α-Β-Γ-Δ). Τα Απολυτήρια Εσπερινού Γενικού Λυκείου είναι ισότιμα με τα αντίστοιχα των Ημερησίων Σχολείων (Δημοσίων και Ιδιωτικών). Τα μαθήματα ξεκινούν στις 7:10 μ.μ. και διαρκούν έως τις 10:40.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : Οι εξετάσεις, όπως και σε όλα τα σχολεία είναι ενδοσχολικές. Αυτό περιλαμβάνει και τις Απολυτήριες εξετάσεις Λυκείου. Επί πλέον στην Δ Λυκείου οι μαθητές που επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων. Σε αυτήν την περίπτωση η εισαγωγή σε ΑΕΙ & ΤΕΙ γίνεται σε ειδικό ποσοστό θέσεων οι οποίες αντιστοιχούν στα Εσπερινά Σχολεία.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ : Οι τελειόφοιτοι της Α και Β τάξης των Ημερησίων Ενιαίων Λυκείων εγγράφονται αντίστοιχα στην Γ και Δ τάξη του Εσπερινού Λυκείου. Πτυχιούχοι των ΤΕΣ, Α-κύκλου ΤΕΕ, Β-κύκλου ΤΕΕ και Σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ εγγράφονται στην Γ τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου. Μαθητές των ΤΕΛ οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει των Α τάξη καθώς και οι μαθητές της Β και Γ τάξης ΤΕΛ εγγράφονται επίσης στην Γ τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου.

Δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις με την κατηγορία των εσπερινών λυκείων έχουν όσοι:
1) Αποφοίτησαν και εφόσον έχουν πλήρη φοίτηση και στις δύο τελευταίες τάξεις του εσπερινού γενικού λυκείου. Πλήρης φοίτηση υπάρχει όταν ο μαθητής έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα και των δύο τελευταίων τάξεων του εσπερινού γενικού λυκείου, από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους.
2) Εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυψαν μετά την αποφοίτησή τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου: αα) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων, ββ) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67%.
3) Εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου είτε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.


Από τη Διεύθυνση του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Σητείας.