29/3/2012.ΕΚΔΟΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

29/03/2012 14:36  -  399 αναγνώσεις

Μετά από ενημέρωση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου, ενημερώνουμε  τους δημότες μας, ότι οι ημέρες και οι ώρες κοινού κατά τις οποίες θα μπορούν να απευθύνονται, για την έκδοση – ανανέωση Ατομικών Βιβλιαρίων Υγείας, οι εργαζόμενοι σε καταστήματα – επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι ως εξής:

Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη από 9:00 μέχρι 13:30 στην  διεύθυνση της δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας στον Άγιο Νικόλαο, στην κ. Μ. Βάρδα και στο τηλ. 2841340396.

 Η παραπάνω διαδικασία γίνεται με την έναρξη της εργασίας.