25-06-2012.Πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Ιουνίου μέρος της εκπαίδευσης των αγροτών για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών της Δ.Ε. Λεύκης & της Τ.Κ. Ζάκρου

25/06/2012 13:10  -  197 αναγνώσεις

   Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Ιουνίου στο Χανδρά και την Κυριακή 24 Ιουνίου στη Ζάκρο μέρος του προγράμματος εκπαίδευσης των αγροτών όπως προβλέπεται στα παραδοτέα της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σητείας και του ΤΕΙ Κρήτης για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών της Δ.Ε. Λεύκης και της Τ.Κ. Ζάκρου.

   Η θεματολογία των εκδηλώσεων ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, επειδή αναπτύχθηκαν ζητήματα της καθημερινής γεωργικής πρακτικής όπως άρδευση, καλλιεργητικές φροντίδες και εχθροί της ελιάς, διαχείριση φυτοφαρμάκων και κενών συσκευασιών, παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου, πιστοποιήσεις, οινολογία και πολλά άλλα. Υποδείχτηκαν τρόποι για τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των βασικών καλλιεργειών. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στην οικονομία αρδευτικού ύδατος.

   Το γενικό συμπέρασμα των ομιλιών είναι πως μόνο με το δίπτυχο Πιστοποίηση και Ποιότητα μπορεί η τοπική γεωργική παραγωγή να έχει ευοίωνο μέλλον. Τονίστηκε ιδιαίτερα, ότι πρέπει ειδικά το λάδι της Σητείας να προστατευτεί από την ύπαρξη υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων.

   Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές, καθηγητές του ΤΕΙ για την άψογη παρουσία και τη γενικότερη υποστήριξή τους στην προσπάθεια μας, η οποία συντείνει στο γενικότερο όφελος της υπαίθρου και της τοπικής οικονομίας.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ