28/8/2012.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΕΕΤΗΔΕ)

28/08/2012 09:11  -  793 αναγνώσεις

                                   Α     Ν    Α     Κ    Ο    Ι    Ν    Ω    Σ    Η 

                                   Από   το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται ότι:

     Το ΄Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) το οποίο εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ έχει επιβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και υπολογίζεται βάσει των τετραγωνικών μέτρων, τον συντελεστή παλαιότητας των ακινήτων και τις  τιμές ζώνης που αναφέρονται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2038/τ.Β΄/29-12-2010

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας με την αριθμ. 11/31-01-2012 απόφασή  του πρότεινε και ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών την μείωση των τιμών εκκίνησης ζώνης .

Το Υπουργείο Οικονομικών δυστυχώς δεν έλαβε υπόψη τις προτεινόμενες μειωμένες τιμές και εξακολουθεί να υπολογίζει το τέλος με τις τιμές  ζώνης που αναφέρονται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κάτι το οποίο  μας βρίσκει  αντίθετους ως Δημοτική Αρχή.