15-06-2012.Τρία νέα έργα υποδομής, που αφορούν το Δήμο Σητείας εντάσσονται με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης στο Ε.Π.Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

15/06/2012 13:58  -  278 αναγνώσεις

Δεκαέξι νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 27.074.823,51 Ευρώ εντάσσονται με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη στο Ε.Π Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων.

Τα έργα αυτά εντάσσονται στον τομέα της διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων στον τομέα της Βιοποικιλότητας και στον τομέα των Κοινωνικών Υποδομών.

Από τα έργα αυτά τα παρακάτω αφορούν το Δήμο Σητείας :

- Προμήθεια υλικών για δράσεις ενημέρωσης και προστασίας της βιοποικιλότητας των παραθαλάσσιων υγροτόπων και οικοσυστημάτων του Δήμου Σητείας εντός περιοχής NATURA 2000, προϋπολογισμού 146.542,20 Ευρώ.

- Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Χαμεζίου και Μαρωνιάς Δήμου Σητείας, ΔΕΥΑ Σητείας προϋπολογισμού 220.377,17 και 194.301,04 αντίστοιχα.