06-07-2012.Επιστολή Δημάρχου προς Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας σχ.με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το Λιμενικό Ταμείο Ν.Λασιθίου στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Σητείας, Αγ.Νικολάου, Ιεράπετρας

06/07/2012 08:41  -  685 αναγνώσεις

Σύμφωνα με τον Ν. 4071/2012, έπρεπε εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του (11-04-2012), να έχει πρωτίστως ολοκληρωθεί η απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και εν γένει δικαιωμάτων, υποχρεώσεων κλπ. από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Λασιθίου,  στη συνέχεια να συνέλθει η επιτροπή, έργο της οποίας είναι η επίλυση των σχετικών αμφισβητήσεων (καθώς στην περίπτωση του Νομού Λασιθίου οι αρμοδιότητες μεταφέρονται σε περισσότερα του ενός λιμενικά ταμεία) και αφού αποφανθεί, να συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης  και παραλαβής. Η πράξη συγκρότησης του νέου διοικητικού συμβουλίου, η έκθεση απογραφής καθώς και το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, έπρεπε να αποσταλούν στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει εντός ενός (1) μηνός πράξη για την έγκριση της απογραφής και την έναρξη λειτουργίας των δημοτικών λιμενικών ταμείων. 

Δυστυχώς, πέρα από το γεγονός ότι έχουν οριστεί τα νέα Διοικητικά συμβούλια των δημοτικών λιμενικών ταμείων και έχει οριστεί η επιτροπή για την επίλυση των όποιων αμφισβητήσεων, το απερχόμενο Λιμενικό ταμείο κωλυσιεργεί χαρακτηριστικά, χωρίς να έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, ως όφειλε, βάσει των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που θέτει ο εν λόγω νόμος για τη λειτουργία των δημοτικών λιμενικών ταμείων.

Βρισκόμαστε ήδη εν μέσω τουριστικής περιόδου, τα προβλήματα που έχουν ανακύψει είναι πολλά και δυσεπίλυτα και εγκυμονεί ο κίνδυνος να χαθούν σημαντικές χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ.

Εν όψει των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, ώστε το Λιμενικό Ταμείο να προβεί άμεσα στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών για την εφαρμογή των διαλαμβανομένων στον ν.4071/2012 και την έναρξη λειτουργίας των δημοτικών λιμενικών ταμείων.

 

                                                                                      ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,

                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                  

                                                    ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ