18-10-2012.Επιστολή Δημάρχου προς τα Υπουργεία: Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,Υποδομών,Μεταφορών & Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την εφαγμογή της Εγκυκλίου 26/4-10-2012

18/10/2012 08:31  -  730 αναγνώσεις

Κύριοι,

  Μόλις σήμερα λάβαμε την 5516/16-10-2012 επιστολή της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία μας γνωστοποιείτε ότι είναι πλέον υποχρεωτική η άμεση εφαρμογή της εγκυκλίου του θέματος που αφορά τις Ε.ΤΕ.Π. σε όλα τα νέα Δημόσια έργα – άρα και σε εκείνα του ΕΣΠΑ. Όπως αντιλαμβάνεστε, σε περίπτωση που ισχύσει κάτι τέτοιο, δυναμιτίζονται όλα τα έργα του Δημοσίου και των Δήμων των οποίων οι μελέτες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και είναι έτοιμα για Δημοπράτηση. Και αυτό γιατί ο χρόνος που απαιτείται για την τροποποίηση των τιμολογίων των έργων και την προσαρμογή τους στις νέες Ε.ΤΕ.Π., είναι πολύ μεγάλος και θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια τα ώριμα αυτά έργα στις καλένδες ή και στην οριστική τους ακύρωση. Επιγραμματικά αναφέρουμε για το Δήμο μας τα έργα των Ο.Σ.Α.Α. (έργα περίπου 3.500.000 € έτοιμα για δημοπράτηση) και των Ο.Σ.Α.Π.Υ. (έργα περίπου 2.500.000 € με μελέτες ολοκληρωμένες κατά 90 %). Πέραν βεβαίως της απώλειας των σημαντικότατων υποδομών που θα αποστερηθούν οι συμπολίτες μας με την υπερβολική καθυστέρηση ή και εν τέλει τη μη υλοποίηση των έργων αυτών, το πλήγμα στις τοπικές οικονομίες και στην πολυπόθητη  ανάπτυξη θα είναι τεράστιο, αφού κατά γενική ομολογία η παραγωγή δημοσίων έργων και η απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ αποτελεί την τελευταία ελπίδα αλλά και την πλέον ρεαλιστική προοπτική για οικονομική ανάκαμψη και δημιουργία θέσεων εργασίας στις δύσκολες μέρες που βιώνει η χώρα μας και οι πολίτες της.

  Παρακαλούμε λοιπόν όλους σας από τη θεσμική θέση που κατέχει ο καθένας να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη χορήγηση ικανής παράτασης ή μεγάλης μεταβατικής περιόδου για την εφαρμογή της εν λόγω εγκυκλίου. Σε αντίθετη πάντως περίπτωση, οι αρνητικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες, στους πολίτες και στην οικονομία θα είναι πολλαπλασιαστικές και συσσωρευτικές.     

                                                                                            

                                                    Με εκτίμηση,

                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

                           ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ