18-05-2012.Επιστολή Δημάρχου Σητείας προς την οικογένεια Καταπότη για την αναστολή κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων του Δήμου

18/05/2012 12:59  -  361 αναγνώσεις

Π Ρ Ο Σ

1.α]Μαρία χήρα Γεωργίου Καταπότη, β]Χρυσούλα Καταπότη και γ]Δέσποινα Καταπότη] , κάτοικοι Σητείας,

2.Γεώργιο Kαταπότη του Eμμανουήλ.

3.Xρυσάνθη χήρα Eμμανουήλ Kαταπότη ,κάτοικος Σητείας Κρήτης.

4.Γεώργιο Παπαδάκη του Kων/νου, κάτοικος Iεράπετρας Κρήτης.

5.Mιχαήλ Kαταπότη του Mιχαήλ.

6.Zηνοβία Kαταπότη του Mιχαήλ ,κάτοικοι Hρακλείου Κρήτης.

7.Φωτεινή –Μαρία Nταφώτη του Nικολάου, κάτοικος Aγίου Στεφάνου Aττικής. [Μουσών 43]

8.Kωνσταντίνα Nταφώτη του Nικολάου, κάτοικος Λυκόβρυσης  Aττικής [Βενιζέλου 65]

9.Kωνσταντίνο Nταφώτη του Eυαγγελου ,κάτοικος Αθηνών [Σολωμού 15]

10.Φωτεινή Nταφώτη του Eυαγγέλου, κάτοικος Aθηνών [Μιστράλ 6]

 ---------------------------------------------------

Όπως γνωρίζετε στις 19-4-2012 κοινοποιήσατε στο Δήμο Σητείας αντίγραφο πρώτου απογράφου [87/2007] της με αριθμό  157/2007 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Κρήτης, με την από 17-4-2012 επιταγή προς αναγκαστική εκτέλεση για την καταβολή ,συνολικού ποσού 2.321.821,39 ευρώ.

Επίσης, στις 25-4-2012 κοινοποιήσατε κατασχετήριο μετ’ επιταγής εις χείρας της «Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΣΥΝ.ΠΕ ,με κοινοποίηση στο υποκατάστημα Σητείας, ως τρίτου, με το οποίο κατασχέσατε αναγκαστικά το ποσό των 2.321.821,39 ευρώ, από το λογαριασμό του Δήμου και μάλιστα έχετε ζητήσει την εκταμίευση του ποσού αυτού.

Ο Δήμος, προκειμένου να αποφύγει την αναγκαστική εκτέλεση, κατέθεσε αίτηση αναστολής, που συζητείται στις  23-5-2012 και ανακοπή που συζητείται στις  13-6-2012 .

Επίσης, όπως και προφορικά έχετε ενημερωθεί κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες  προς το Υπουργείο Εσωτερικών μετά από σχετική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για τη χορήγηση έκτακτης χρηματοδότησης για την εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών και μεταξύ αυτών και του αιτούμενου από σας ανωτέρω ποσού. Για τις ενέργειες αυτές σας επισυνάπτουμε και τα σχετικά έγγραφα.

Σας ενημερώσαμε ακόμη, ότι η ανάληψη εκ μέρους σας του ανωτέρω ποσού από την τράπεζα, θα είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορέσει ο Δήμος να λάβει την παραπάνω χρηματοδότηση, αφού αφορά εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών. Επιπλέον, ο Δήμος θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη καθώς δεν θα δύναται να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες μισθοδοσίας των υπαλλήλων, αποδόσεις κρατήσεων υπέρ τρίτων, πληρωμές φόρων, προμηθειών και έργων. Επιπρόσθετα, τυχόν αποστέρηση του ανωτέρω ποσού, θα διατάρασσε την ομαλή λειτουργία του και θα οδηγούσε στο αναγκαστικό κλείσιμο του, με ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο για το Δήμο όσο και για τους πολίτες, οι οποίοι θα στερηθούν των κοινωνικών υπηρεσιών [καθαριότητας, ύδρευσης κ.λ.π] που προσφέρει.

Εν όψει των παραπάνω και της αναταραχής που έχει προκληθεί στο Δήμο, τους εργαζόμενους και την κοινωνία της Σητείας, ζητούμε από σας να μην προβείτε στην ανάληψη του ανωτέρω ποσού και να αναμένετε τις παραπάνω εξελίξεις ,προκειμένου να αποτραπεί η οικονομική καταστροφή της Σητείας.

 

                                                                            Ο Δήμαρχος Σητείας


                                                                            Θοδωρής Πατεράκης