23/1/2012.ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΚΑ-Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ>>

23/01/2012 12:56  -  197 αναγνώσεις

ΘΕΜΑ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ  

            ΖΩΝΗΣ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ.

ΣΧΕΤ : Το 204580/27-10-2011 έγγραφο της ΕΥΠΕ.

   Με το παραπάνω σχετικό, η ΕΥΠΕ σας διαβίβασε έγγραφό μας, με το οποίο υποβάλλαμε συμπληρωματικά στοιχεία και απόψεις αναφορικά με την Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος. Το εν λόγω έγγραφό μας πιστεύουμε ότι δίνει πειστικές απαντήσεις στα ερωτηματικά που έχουν τεθεί στο παρελθόν από την Υπηρεσία σας αναφορικά με το συγκεκριμένο έργο.

   Επειδή λοιπόν έχει παρέλθει σημαντικό χρονικό διάστημα από τότε και επειδή - όπως έχουμε κατ’ επανάληψη τονίσει προς κάθε κατεύθυνση - η υλοποίηση της βελτίωσης του αλιευτικού καταφυγίου Κουρεμένου είναι ζωτικής σημασίας για το Δήμο μας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, σας παρακαλούμε όπως προχωρήσετε το ταχύτερο δυνατόν στην επανεξέταση του θέματος και στην έκδοση της θετική σας γνωμοδότησης.

   Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία.

            Με εκτίμηση ,                                                                             

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

   

     ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ