9/1/2012. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ & ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ.<< ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ>>

09/01/2012 10:44  -  630 αναγνώσεις

  Κύριοι,  

   Πρόσφατα περιήλθε σε γνώση μας το προωθούμενο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων Γης». Στο εν λόγω σχέδιο Π.Δ. – και ειδικότερα στο άρθρο 14 – προβλέπεται επί της ουσίας η κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, αφού στις περιοχές γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων αλλά και στις ζώνες εκτόνωσης αστικών επιβαρύνσεων επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας μόνο για τους απασχολούμενους με την κύρια εκμετάλλευση του γηπέδου. Η διάταξη αυτή μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους, αφού :

  1. Δεν είναι δυνατόν να προτείνονται τέτοιες γενικές – σε Πανελλαδικό επίπεδο – ρυθμίσεις, συλλήβδην και χωρίς προηγουμένως να διερευνηθούν οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Για παράδειγμα ο Δήμος μας, έχει σε όλη του την έκταση θεσμοθετημένο Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. με καθορισμένες χρήσεις γης, ζώνες προστασίας, περιορισμούς δόμησης, κλπ. Κατά συνέπεια, έχουν ήδη θεσμοθετηθεί με πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κανόνες και περιορισμοί δόμησης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα τοπικά δεδομένα που προαναφέρθηκαν. Είναι λοιπόν τουλάχιστον άστοχο να επιχειρείται με εντελώς ισοπεδωτική λογική η θεσμοθέτηση όρων και περιορισμών που θα ισχύσουν σε Πανελλαδικό επίπεδο χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει το Υπουργείο μόνο μέσα από τις Ειδικές Χωροταξικές και Διαχειριστικές Μελέτες  ή μέσα από τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, λύνοντας κατά τον καλύτερο τρόπο τα ζητήματα αυτά με την ουσιαστική συμμετοχή και συμβολή των τοπικών και θεσμικών φορέων.
  2. Ο περιορισμός ή και η κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης προϋποθέτει προηγουμένως την ανάπτυξη των μηχανισμών εκείνων που θα εξασφαλίζουν οργανωμένους οικιστικούς υποδοχείς σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι σε 15 – 20 χρόνια που διαρκεί σήμερα η ένταξη μιας περιοχής σε σχέδιο πόλης ! (π.χ. η περιοχή ΚΟΛΟΝΕΛΛΟΣ του Δήμου μας).
  3. Η προσπάθεια περιορισμού της εκτός σχεδίου δόμησης μέσα από το προτεινόμενο Νομοσχέδιο την παρούσα χρονική στιγμή, έρχεται να δώσει τη χαριστική βολή στην – ήδη κλονισμένη αρκετά λόγω της οικονομικής κρίσης – οικοδομική δραστηριότητα στην ελληνική περιφέρεια, κάτι που σημαίνει ότι είναι ορατός ο κίνδυνος έντονων αντιδράσεων από πολίτες αλλά και κοινωνικούς φορείς εξαιτίας της βίαιης οικονομικής απαξίωσης που θα επέλθει στις ιδιοκτησίες τους.

  Ελπίζουμε ότι θα λάβετε υπόψη σας τα αναφερόμενα στην επιστολή μας τα οποία απηχούν την άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των συμπολιτών μας και θα αποσύρετε την επίμαχη διάταξη η οποία είναι άδικη αφού ουσιαστικά «τιμωρεί» τους Δήμους που έχουν θεσμοθετημένη χωροταξική πολιτική, ενώ παράλληλα στερεί από τους πολίτες τη δυνατότητα ανέγερσης κατοικίας και απαξιώνει τις περιουσίες τους.                                                                                                  

                                                                                                       

 

                                                                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

                                                                                                                                       ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ