1/2/2012.ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:1)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 2)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

01/02/2012 15:02  -  320 αναγνώσεις

Υπεγράφησαν  χθες στα γραφεία του Βιολογικού Σητείας οι  συμβάσεις κατασκευής των παρακάτω έργων:

1.  <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ>> προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α 23%, μεταξύ του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ κ. Θεοδώρου Πετρουλάκη και του αναδόχου Βιτσαξάκη Ιωάννη ηλεκτρολόγου μηχανολόγου Ε.Δ.Ε. και

2. <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ>> προϋπολογισμού 49.430,89€ χωρίς Φ.Π.Α, μεταξύ του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ κ. Θεοδώρου Πετρουλάκη και του αναδόχου κατασκευής του έργου κ. Πετράκη Πελαγία Ε.Δ.Ε.