3/2/2012.ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

03/02/2012 08:48  -  292 αναγνώσεις

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας συζητήθηκαν  και εγκρίθηκαν τα παρακάτω θέματα:

  -Εγκρίθηκε η  μελέτη αναβάθμισης αστικού περιβάλλοντος πόλης με τον τίτλο <<Ολοκληρωμένες δράσεις για την δημιουργία υψηλής ποιότητας δημοσίων χώρων>>.. Πρόκειται για το υποέργο που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα  Ο.Σ.Α.Α  και αφορά την περιοχή  Ξεροκαμάρες  Σητείας. Περιλαμβάνει δε μια σειρά από υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 4.000.000. Ήδη έχει δημοπρατηθεί το υποέργο της επέκτασης δικτύου ομβρίων από τη ΔΕΥΑΣ και ακολουθεί το έργο που περιλαμβάνει ένα ευρύ πρόγραμμα αναπλάσεων και αναβάθμισης των Δημοσίων χώρων της πόλης. Μεταξύ άλλων προβλέπονται  ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, πράσινο, θέατρο σε κοινόχρηστο χώρο και γενικότερα  μια αναβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής την οποία θα ακολουθήσει μια σειρά από άλλα υποέργα παιδικές χαρές,  προμήθεια αστικού εξοπλισμού και άλλες παρεμβάσεις.

 -Εγκρίθηκε η κανονιστική απόφαση για επιβολή τέλους χρήσης εδάφους-υπεδάφους. Πρόκειται για μια κανονιστική απόφαση με την οποία θα επιβληθεί τέλος χρήσης σε οργανισμούς και εταιρείες όπως η Δ.Ε.Η. Ο.Τ.Ε. εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τράπεζες για χρήση χώρων ΑΤΜ, κ.λ.π. οι οποίες χρησιμοποιούν έδαφος και υπέδαφος κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, και το οποίο τέλος θα είναι ανάλογο των τετραγωνικών χρήσης καθώς και του βάθους και των κυβικών του υπεδάφους που γίνεται χρήση.

 -Εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Πρόκειται για πρόσληψη μέω ΑΣΕΠ συνολικά 16 ατόμων και κατανέμονται ως εξής: 11 εργάτες καθαριότητας, 1 ηλεκτρολόγος εναερίτης, 4 οδηγοί Πρόκειται για προσλήψεις που κρίνονται απαραίτητες και που θα βοηθήσουν στην καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται και ειδικά την θερινή περίοδο στον δύσκολο τομέα της καθαριότητας.