03-05-2012.Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο : Τεχνική βοήθεια του Δήμου Σητείας

03/05/2012 12:20  -  468 αναγνώσεις

Ο Δήμος Σητείας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την υλοποίηση του έργου :"Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Σητείας"  με κωδ.MIS 374096 , στο Πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 01" Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων" του Ε.Π. "ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ" της προγραμματικής περιόδου "ΕΣΠΑ 2007-2013".

Δείτε παρακάτω αναλυτικά την περίληψη της διακήρυξης: