23/1/2012.ΈΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΌ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΕ <<ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ>>.

23/01/2012 12:49  -  179 αναγνώσεις

  Απαντώντας στο 1052/16-1-2012 έγγραφό σας, σας προτείνουμε προς ένταξη στο πρόγραμμα του θέματος τα κτίρια του σχολικού συγκροτήματος του 3ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην περιοχή ΚΟΚΚΙΝΑ Σητείας.

  Συνημμένα, σας υποβάλλουμε ακριβές αντίγραφο της 92/1999 σχετικής οικοδομικής άδειας του συγκροτήματος. Τα αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράμματα, αρχιτεκτονικά σχέδια και λοιπές μελέτες, ευρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας η οποία ως – πρώην – Δ.Τ.Υ. Ν.Α.Λ. ήταν η Διευθύνουσα της κατασκευής του έργου.

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

               ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ                                          

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                               

          ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ