26-04-2012.Συνεδρίαση Διακομματικής Επιτροπής

26/04/2012 11:34  -  170 αναγνώσεις

Στη Σητεία και στο Δημοτικό Κατάστημα την 25ή Απριλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, συνήλθε σε  συνεδρίαση  η Διακομματική Επιτροπή για τις Βουλευτικές εκλογές 2012,  με τους παρακάτω εκπροσώπους των Κομμάτων, ύστερα από την 23-4-2012 Πρόσκληση του αρμόδιου Αντιδημάρχου.

 Συγκεκριμένα προσήλθαν οι παρακάτω Τοπικοί Εκπρόσωποι των Κομμάτων κατά σειρά :

1)κ. Γραμμενίδης Κωνσταντίνος ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ

2)κ. Αντωνιδάκης Μιχαήλ ως εκπρόσωπος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

3)κ. Γαρεφαλάκης Θεοδόσης ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ

4)κ. Αικατερινίδης Γεώργιος ως εκπρόσωπος της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ

5)κ. Γκρουζάκης Γεώργιος ως εκπρόσωπος των ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Δεν παρευρέθηκε ο εκπρόσωπος του   ΚΚΕ  κ.  Συμεωνίδης Σίμος  αν και κλήθηκε νόμιμα.


Ακολούθησε διαλογική συζή
τηση  κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις σχετικά με τη διάθεση υπαίθριων χώρων για την προβολή των συνδυασμών κατά την προεκλογική περίοδο και ομόφωνα αποφασίστηκαν τα παρακάτω: