25-06-2012.Τα "Παιχνίδια του Κόσμου" από το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας

25/06/2012 11:49  -  204 αναγνώσεις

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας

Καταπότη 57, 72300, Σητεία

Τηλ. Επικοινωνίας: 2834029620, 6930263273

Ηλ. Ταχυδρομείο: ppasitia@gmail.com

Δελτίο Τύπου

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012, την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών, θα βρίσκεται με τα «Παιχνίδια του Κόσμου» στην Παραλία Σητείας στο ύψος της Κεντρικής Πλατείας από τις 18.00 έως τις 21.00. Συντιόμαστε μικροί και μεγάλοι και γινόμαστε μια μεγάλη παρέα για να παίξουμε με τα «Παιχνίδια του Κόσμου».

Η εξάρτηση καθώς και άλλα ψυχκοινωνικά προβλήματα είναι ζητήματα που οφείλουν να βρίσκουν απάντηση μέσα από διαρκή παρέμβαση και δράση, οι οποίες να προτείνουν διαφορετικές αξίες και πρότυπα ζωής, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών των προβλημάτων αυτών και κυρίως στην πρόληψή τους. Αξίες όπως η συνεργατικότητα, η αλληλεγγύη, η δημιουργικότητα, η επικοινωνία που προάγει η ενασχόληση με τα «Παιχνίδια του Κόσμου» είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη πρόληψη της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, λοιπόν, είναι μια ημέρα που οφείλει να αποτελεί αφορμή για δράση και ουσιαστική συζήτηση για την αντιμετώπιση και την πρόληψη του προβλήματος της εξάρτησης και όχι μια μεμονωμένη ημέρα εορτασμού και ανάδειξης ενός προβλήματος που υπάρχει στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Επομένως, το μήνυμα που οφείλει να προωθεί μια τέτοια ημέρα σχετίζεται άμεσα με την πρόληψη και την προαγωγή αξιών που οδηγούν σε ένα διαφορετικό πρότυπο ζωής όπου το άτομο δεν έχει ανάγκη τη χρήση ουσιών για τη διαχείρηση των δυσκολιών της ζωής του και σε μια διαφορετική κοινωνία, η οποία παράγει και ενισχύει τη συλλογικότητα και τέτοια πρότυπα ζωής, και η οποία επιπλέον ευνοεί την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Έτσι, το παιχνίδι, ως μέσο κοινωνικοποίησης και διαπαιδαγώγησης, είναι δυνατό να αποτελέσει φορέα  αυτού του μηνύματος και αφορμή για μια άλλου είδους αλληλεπίδραση.

 Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας