16-03-2012.Διατύπωση απόψεων ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ επί του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση

16/03/2012 14:39  -  142 αναγνώσεις

ΘΕΜΑ : Διατύπωση απόψεων επί του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

            Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό το οποίο έχει τεθεί προς διαβούλευση.

    Κύριοι, 

  Με την παρούσα επιστολή μας επιθυμούμε να σας υποβάλλουμε τις απόψεις μας επί του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό το οποίο έχει τεθεί προς διαβούλευση.

  Μια πρώτη γενική παρατήρηση είναι πως για τον τουρισμό που όλοι μας θεωρούμε πως μπορεί - και πρέπει - να αντιμετωπίζεται ως ο σημαντικότερος πυλώνας της Ελληνικής Οικονομίας, το όποιο ειδικό πλαίσιο εν τέλει τεθεί θα πρέπει να είναι προιόν ευρύτατης διαβούλευσης και εκτεταμένης επεξεργασίας και όχι βιαστικό, κάτι που με βεβαιότητα θα οδηγήσει σε λάθη. Από μια προσεκτική ανάγνωση λοιπόν του υπό διαβούλευση σχεδίου εντοπίσαμε σημεία που οπωσδήποτε χρήζουν αναθεώρησης, όπως :

  1. Το προτεινόμενο πλαίσιο δεν είναι σε συμφωνία σε αρκετά σημεία του με το Γενικό αλλά και με το Περιφερειακό Χωροταξικό, πολύ δε περισσότερο με τα κατά τόπους θεσμοθετημένα Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Ο Δήμος Σητείας για παράδειγμα, έχει σε όλη του την έκταση θεσμοθετημένο Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. με καθορισμένους όρους, περιορισμούς, ζώνες αλλά και είδος της τουριστικής ανάπτυξης που έχει ανάγκη η περιοχή μας με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τα οποία με την έλευση του εν λόγω Πλαισίου στην ουσία ακυρώνονται.
  2. Η γενική φιλοσοφία του υπό διαβούλευση Πλαισίου είναι να ευνοεί γενικά την επέκταση των υφιστάμενων τουριστικών μονάδων και να αποθαρρύνει την ανάπτυξη νέων. Αυτό μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους γιατί τέτοιες ρυθμίσεις επιτείνουν την ανισορροπία μεταξύ περιοχών αλλά και μεταξύ των ίδιων των πολιτών, καταστρατηγώντας την καινοτομία η οποία είναι ζητούμενη σήμερα που η χώρα μας θέλει απεγνωσμένα ανάπτυξη.
  3. Στις προτάσεις του Πλαισίου επίσης, προσδιορίζεται ότι η ανάπτυξη νέων τουριστικών μονάδων εκτός σχεδίου θα γίνεται μόνο εντός οργανωμένων υποδοχέων (προφανώς Π.Ε.Ρ.Π.Ο., κλπ.). Έτσι όμως αποκλείονται οι ντόπιοι επενδυτές από τη δυνατότητα να αναπτύξουν μικρές οικογενειακές μονάδες με επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες, επαύλεις, μικρά ξενοδοχεία, αγροτοτουριστικές εγκαταστάσεις, κλπ., αφού οι οργανωμένοι υποδοχείς κατά κανόνα ευρίσκονται στην ιδιοκτησία ολίγων !
  4. Η διατύπωση αναφορικά με τη χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων στις περιοχές NATURA 2000 είναι τουλάχιστον ατυχής και ανοιχτή σε πολλές ερμηνείες, αφού δε διευκρινίζει ποιος θα αξιολογήσει αν «η χωροθέτηση είναι επιτακτικού δημόσιου οικονομικού ή κοινωνικού συμφέροντος», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σχέδιο του Πλαισίου. Και βέβαια δε μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί σε ένα Δήμο όπως αυτόν της Σητείας (μεγάλο μέρος του οποίου είναι ενταγμένο στο δίκτυο NATURA 2000) η ανάπτυξη ποιοτικών τουριστικών μονάδων θεωρείται ασύμβατη με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
  5. Δύο ακόμη σημεία του σχεδίου που ενισχύουν την αναπτυξιακή ανισορροπία που σας προαναφέραμε, είναι και τα επόμενα : Από τις Ειδικές – Εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως είναι ο Συνεδριακός – Εκθεσιακός τουρισμός, κατ’ ουσίαν αποκλείονται περιοχές αναπτυσσόμενες (όπως η δική μας) αφού η αυτή η σημαντική μορφή θεματικού τουρισμού προτείνεται να επιτρέπεται μόνο στις αναπτυγμένες τουριστικές περιοχές και στα αστικά κέντρα. Επίσης, στο κεφάλαιο των ασύμβατων χρήσεων, οι υδατοκαλλιέργειες θεωρούνται ασύμβατες με τον τουρισμό μόνο στις ήδη αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές, αλλά θεωρούνται συμβατές στις αναπτυσσόμενες (περιοχή Σητείας). Δηλαδή ακολουθώντας αυτές τις λογικές, οι ήδη αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές και τα αστικά κέντρα θα αναπτυχθούν περαιτέρω, ενώ η υπόλοιπη (θεωρητικά «αναπτυσσόμενη») περιφέρεια θα μείνει στο περιθώριο !
  6. Τέλος, ένα ακόμη χαρακτηριστικό δείγμα της προχειρότητας και της βιασύνης με την οποία συντάχθηκε το προς διαβούλευση κείμενο, είναι το σημείο που αναφέρεται στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, από όπου απουσιάζει τελείως η Κρήτη. Μάλιστα, ειδικά για την ανάπτυξη cruise passenger terminals ως περιοχές προτεραιότητας αναφέρονται η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος, ο Βόλος, η Καβάλα, η Κως, η Πάτμος και το Κατάκωλο, ενώ η Κρήτη που είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς του κόσμου, δεν θεωρείται ως «προτεραιότητα» για την ανάπτυξη κρουαζιέρας !

  Οι παραπάνω παρατηρήσεις μας είναι μερικές μόνο από εκείνες που απομονώσαμε μεταξύ πολλών, αλλά είναι αρκετές για να δείξουν αυτό που κατά τη γνώμη μας προκύπτει ως προφανές. Ότι δηλαδή το υπό διαβούλευση σχέδιο θα πρέπει να αποσυρθεί και να υποστεί τις απαραίτητες εκείνες διορθώσεις (προς τις κατευθύνσεις που σας αναλύσαμε παραπάνω) ώστε να καταστεί ένα Πλαίσιο πραγματικά ισόρροπο και δυναμικά αναπτυξιακό για τον Τουρισμό με έμφαση στην αειφορία και στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς…

 

                                                                                   Με εκτίμηση,

                                                                             Ο Δήμαρχος Σητείας

                                                                             Θοδωρής Πατεράκης