21-03-2012 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

21/03/2012 09:47  -  136 αναγνώσεις