01-06-2012.Συνάντηση παραγόντων του Δήμου με εκπροσώπους του ΤΕΙ Κρήτης που αφορούσε στην υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης με θέμα την «Εκπόνηση Ερευνητικού Προγράμματος για την Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης & της Τοπικής Κοινότητας Ζάκρου»

01/06/2012 12:55  -  204 αναγνώσεις

Την Τρίτη 29 Μαίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση παραγόντων του Δήμου με εκπροσώπους του ΤΕΙ Κρήτης, που αφορούσε στην υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης με θέμα την «Εκπόνηση Ερευνητικού Προγράμματος για την Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης & της Τοπικής Κοινότητας Ζάκρου».

Πρόκειται για την πρώτη διερευνητική συνάντηση, στην οποία συζητήθηκαν και αναζητήθηκαν τρόποι για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, δηλαδή την καταγραφή των υφιστάμενων καλλιεργειών, την ανάλυση του κλιματολογικού / εδαφολογικού προφίλ και τον προσδιορισμό ζωνών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τη διερεύνηση εδαφικών και υδάτινων πόρων καθώς και υποδομών.

Επίσης, συζητήθηκε η θεματολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος που θα υλοποιηθεί από το ΤΕΙ αρχικά στις 23 Ιουνίου 2012 στο Χανδρά της Δ.Ε.Λεύκης και στη συνέχεια στις 24 Ιουνίου στη Ζάκρο με θέματα που αφορούν τη γεωργική παραγωγή.

Από την πλευρά του Δήμου στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος σε αγροτικά θέματα κ. Γιάννης Δρακάκης καθώς και  οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων των επιλεγμένων περιοχών.Τονίστηκε ιδιαίτερα, ότι η επιτυχία του προγράμματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συμμετοχή του αγρότη καλλιεργητή.