14/5/2012.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ)

14/05/2012 14:48  -  364 αναγνώσεις

                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                       

Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δ.Σ της  Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)   που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στο πρώτο όροφο, στις  16 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω  θέματα:

 

1.     Έγκριση  οικονομικών καταστάσεων ΔΕΥΑΣ έτους 2011.

2.     Έγκριση δαπάνης για επέκταση διπλωμάτων χειριστών μηχ/των ΔΕΥΑΣ .

3.     Εξόφληση τιμολογίου χρήσης  2011  Ψυκαρακη  Α.

4.     Έγκριση εξόδων για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο υπαλλήλου ΔΕΥΑΣ.

5.     Τροποποίηση προϋπολογισμού  2012.

6.    Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Υλικά ύδρευσης - αποχέτευσης».

7. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από πηγή Καβρές  μέχρι τη δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού Δάφνη».

8.    Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών για συντήρηση  οχημάτων-μηχ/των ΔΕΥΑΣ.

9.    Επισκευή σφύρας .

10.  Καθαρισμός γραφείων   ΔΕΥΑΣ.

11.  Προμήθεια κουρτινών . 

12.  Αιτήσεις δημοτών.   

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ