14/3/2012.ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

14/03/2012 12:49  -  122 αναγνώσεις

      Στη Σητεία στις  13-3-2012 ημέρα Τρίτη, μεταξύ του Δημάρχου Σητείας , κ. Θοδωρή Πατεράκη και του κ. Γ. Σταυρακαντωνάκη με έδρα το Ηράκλειο, υπεγράφη σύμβαση για την «Προμήθεια Αρδευτικών Υλικών» .

      Η δαπάνη της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 43.282,79€ με ΦΠΑ 23% και αφορά σε υδραυλικά  υλικά για τη συντήρηση των αρδευτικών δικτύων του Δήμου Σητείας από την Υπηρεσία Άρδευσης.