05-04-2012.Υπεγράφησαν συμβάσεις για :α) «Συντήρηση Νεκροταφείων », β) «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Παλαιού Κοινοτικού Καταστήματος, Επισκευή WC & Κοινοτικών Γραφείων Καρυδίου»

05/04/2012 12:17  -  162 αναγνώσεις

Στη Σητεία την 28η Μαρτίου 2012 στα Γραφεία του Δήμου Σητείας, A) μεταξύ του Δημάρχου Σητείας , κ. Θοδωρή Πατεράκη και της κας Πελαγίας Πετράκη με έδρα τη Σητεία, υπεγράφη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου : «Συντήρηση Νεκροταφείων» προϋπολογισμού 100.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%) και Β) μεταξύ του Δημάρχου Σητείας , κ. Θοδωρή Πατεράκη και του κ. Κων/νου Κατσιδονιωτάκη με έδρα το Ηράκλειο υπεγράφη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου : «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Παλαιού Κοινοτικού Καταστήματος, Επισκευή WC και Κοινοτικών Γραφείων Καρυδίου» προϋπολογισμού 33.150 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%).