27-12-2012.Υπογραφή σύμβασης για την «Κατασκευή τοιχίου και λοιπών έργων για την προστασία της υδρομάστευσης πηγής "ΖΟΥ" »

28/12/2012 08:36  -  709 αναγνώσεις

Σήμερα  27/12/12  στα γραφεία  της  Δ.Ε.ΥΑ.Σ  υπεγράφη  η σύμβαση  μεταξύ του Προέδρου της  Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας κ.Πετρουλακη  Θοδωρή και της Αναδόχου  κ.ΠΕΤΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑΣ για την  εκτέλεση του παρακάτω έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΗΓΗΣ ‘’ΖΟΥ‘’»

και θα περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες :

Α. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης με επένδυση πέτρας (όμοια με την υφιστάμενη η οποία θα είναι περιοχής ΕΛΟΥΝΤΑΣ)

Β. Αλλαγή υφιστάμενων κουφωμάτων (μιας πόρτας και δυο παραθύρων ) του οικίσκου της πηγής  ‘’ΖΟΥ ‘’

Γ. Κατασκευή ανοξείδωτου συστήματος προστασίας της υδρομάστευσης της πηγής ‘’ΖΟΥ’’ .

Δ. Κατασκευή καλυμμάτων φρεατίου προωθητικών Σταυρωμένου και Κ. Δρυ .

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 11.983,74 EURO

χωρίς Φ.Π.Α.23%  και θα καλυφθεί από πιστώσεις  «ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ».  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΔΕΥΑΣ

Πετρουλάκης  Θοδωρής