06-04-2012.Υποβολή πρότασης της ΔΕΥΑΣ για τα έργα : Εγκατάσταση Επεξεργασίας & Διάθεσης Λυμάτων Οικισμών Χαμεζίου και Μαρωνιάς Δήμου Σητείας

06/04/2012 14:51  -  174 αναγνώσεις

Η ΔΕΥΑΣ υπέβαλε πρόταση στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Άξονας Προτεραιότητας: 7 "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης" για τα έργα: α) Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Οικισμού Χαμεζίου Δήμου Σητείας προϋπολογισμού 220.377,17 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και β) Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Οικισμού Μαρωνιάς Δήμου Σητείας προϋπολογισμού 194.301,04 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)