24/5/2013 Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

24/05/2013 14:49  -  279 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 28 Μαίου και ώρα 19:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα της  ημερήσιας διάταξης :

 1)  Λήψη απόφασης για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στην τ.κ. Καρυδίου για ανόρυξη γεώτρησης.

 2)  Επικαιροποίηση της 185/06 απόφασης του Δ.Σ. περί τροποποίησης σχεδίου πόλης  στο Ο.Τ 18  στη Σητεία.

 3) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των παρακάτω έργων:

    - Βελτίωση αρδευτικού τ.κ. Λάστρου

    - Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση ΚΑΤΩΦΥΓΙ Απιδίων

 4)  Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων των παρακάτω έργων:

    - Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση ΚΑΤΩΦΥΓΙ Απιδίων

    - Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση ΜΕΛΙΤΕΡΟ Γούδουρα.

 5) Χορήγηση παράτασης της διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΕΛΚΕΘΕ για την εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τεχνικοοικονομική προμελέτη γα τη δημιουργία πάρκου αναψυχής με τεχνητούς υφάλους στον κόλπο της Σητείας.

 6)   Χορήγηση παράτασης των παρακάτω συμβάσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του έργου  ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ:

    - Τοπικός συντονισμός-εμπειρογνωμοσύνη στο Δήμο Σητείας (Ετ2)

    - Σχεδιασμός-οργάνωση και διοίκηση τοπικών εκδηλώσεων(φεστιβάλ) προβολής προϊόντων του Δήμου Σητείας.

 7)  Παραλαβή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Τουρλωτής.

 8)  Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας με την Περιφέρεια  Κρήτης για    την παραχώρηση  χρήσης μηχανήματος     

      έργου (γκρέιντερ) άνευ  ανταλλάγματος.

 9) Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου.

 10)  3η αναμόρφωση πρ/σμού 2013.

 11)   Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης πρ/σμού 2013.

 12)   Ψήφιση σχεδίου ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης .

 13) Λήψη απόφασης για την ανάληψη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της  Κ.Ε.Δ.Ι.

 14)  Έγκριση προϋπολογισμού ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ.

 15)  Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας νεκροταφείων.

 16)   Έγκριση κανονισμού λειτουργίας ζωήλατων οχημάτων.

 17)   Επιλογή τράπεζας για τη δημιουργία προθεσμιακού λογαριασμού καταθέσεων.

 18)  Έγκριση δαπάνης επέκτασης δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Παρασπορίου και στον  Κουρεμένο.

 19)   Έγκριση μίσθωσης /εκμίσθωσης:

       -  τμήματος αιγιαλού στον Ανάλουκα.

       -  ιδιωτικών ακινήτων για στέγαση σχολείων & υπηρεσιών. 

       -  κτηρίου δημοτικού νεκροταφείου Σητείας

 20) Χορήγηση παραγωγικής άδειας Λαϊκών αγορών.

 21)  Διαγραφή ποσού από τέλη άρδευσης λόγω λάθους εγγραφής.

 22)  Επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου Πεύκων.

 23)  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών που διενεργήθηκαν με τη διαδικασία του  ΕΚΠΟΤΑ.

 

                                                                    Ο Πρόεδρος

                                                               

                                                                 Κοζυράκης Νίκος