5/9/2013 Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

05/09/2013 13:04  -  645 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα της  ημερήσιας διάταξης :

 

1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δημιουργία υδατοδρόμιου στη Σητεία.

2.    Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου: Βελτίωση-εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης Δήμου Σητείας, πρ/σμού 499.850,00 € στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013.

3.    Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Ι.Τ.Ε για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με αντικείμενο τη μελέτη του φαινομένου της διάβρωσης και την εισήγηση ακτομηχανικών λύσεων  για την προστασία του παραθαλάσσιου μετώπου της πόλης της Σητείας και του Μακρυγιαλού.

 4.    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των παρακάτω έργων:

       - Δημοτική Οδοποιϊα

       - Βελτίωση κ.χ. και οδών νέου σχεδίου πόλης

 5.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των παρακάτω έργων:

      - Βελτίωση κοινοτικών δρόμων και κοιν.χώρων τ.κ. Ζάκρου.

       - Βελτίωση αρδευτικού τ.κ. Λάστρου

 6.    6η αναμόρφωση πρ/σμού 2013 .

 7.    Έγκριση έκθεσης υλοποίησης πρ/σμού Β’ τριμήνου 2013.

 8.    Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ και ΚΑΠ αρθρ.27 ν.3756/09.

9.    Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών.

10.  Απευθείας ανάθεση προμήθειας ελαστικών μεταφορικών μέσων.

11.  Κατανομή ποσών για αποζημίωση Σχολικών Τροχονόμων και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων.

12.  Διαγραφή ποσών από τέλη άρδευσης.

13.  Λήψη απόφασης για ρύθμιση σε δόσεις οφειλής από εφαρμογή σχεδίου πόλης. Τροποποίηση της 240/2010 απόφασης Δ.Σ.

14.  Έγκριση απόφασης δ.σ. ΔΟΚΑΣ για έκδοση εγγυητικών επιστολών στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος « Εναρμόνιση επαγγελματικής & οικογενειακής ζωής »

15.  Αντικατάσταση μέλους δ.σ. Δ.Ο.Κ.ΑΣ.

16.  Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

17.  Λήψη απόφασης για τη μεταφορά της θέσης λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς.

18.  Χορήγηση παραγωγικών άδειών Λαϊκής αγοράς.

19.  Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

20.  Τροποποίηση της υπ’αρ.196/013 απόφασης χορήγησης άδειας ζωήλατου οχήματος.

21.  Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας.

22.  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών που διενεργήθηκαν με τη διαδικασία  του ΕΚΠΟΤΑ.

 

                                                                Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                   

                                                              Κοζυράκης Νίκος