11.11.2013.Υπεγράφη σύμβαση για την «Αγροτική Οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Παλαικάστρου, Αχλαδίων, Κρυών και Μαρωνιάς».

11/11/2013 12:09  -  528 αναγνώσεις

Υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Σητείας κ. Θοδωρή Πατεράκη και του κ. Μαραγκάκη Μιχάλη σύμβαση κατασκευής του έργου  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τοπικών Κοινοτήτων Παλαικάστρου, Αχλαδίων, Κρυών και Μαρωνιάς», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Το ποσό αυτό προέρχεται από το ειδικό τέλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Αιολικά Πάρκα), τα οποία λειτουργούν στις παραπάνω Κοινότητες και με βάση τη σχετική νομοθεσία ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να επενδύει το 80 % του ειδικού τέλους σε δραστηριότητες που αποφασίζουν τα συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο θα συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, θα διασφαλίσει την ασφαλή μετακίνησή τους και θα μειώσει τις επιπτώσεις τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή των Κοινοτήτων αυτών.