30.5.2013.Υπογραφή σύμβασης για την «Ανάπλαση Χώρου στον οικισμό ΕΤΙΑΣ»

30/05/2013 11:38  -  208 αναγνώσεις

Μεταξύ του Δημάρχου Σητείας κ. Θοδωρή Πατεράκη και του αναδόχου κ. Δημητρίου Αλεξάκη υπεγράφη σύμβαση για την «Ανάπλαση Χώρου στον οικισμό ΕΤΙΑΣ» προϋπολογισμού 240.000 € (με Φ.Π.Α.).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με συγχρηματοδοτήση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η συνολική προθεσμία ολοκληρωμένης περάτωσης του Έργου και όλων των προβλεπομένων φάσεων ορίζεται σε εννέα (9) μήνες.

Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη του πλούσιου παραδοσιακού αποθέματος και η αξιοποίηση της μοναδικής πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς τόσο της Ετιάς, που αποτελεί έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ιστορικούς χώρους όσο και γενικότερα του Δήμου Σητείας.

Αναλυτικά η Σύμβαση