17-10-2013.Ανακοίνωση ανάθεσης για την προμήθεια σκυροδέματος.

17/10/2013 13:13  -  570 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Σητεία:  17/10/2013    ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                   

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                  Αρ.Πρωτ. 5518      

Ταχ.Δ/νση  : Π. Βαρθολομαίου 9                                                                      

Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο   : 28433 41302                                                  

FAX        :     28430 20821                                                          

E-mail     :    info@sitia.gr                                         

Portal      :    www.sitia.gr        

Πληροφορίες : Ξενικάκης Γ.                                                      

                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: < Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια σκυροδέματος >

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Σητείας  θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά,   (άγονος διαγωνισμός), την προμήθεια που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό  150/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

    Είδος προμήθειας      ποσότητα          μονάδα           τιμή μονάδας                   δαπάνη

   

     Σκυρ. C 12/15             1.132              Μ3              79, 00                 89.428,00

 

Στη παραπάνω τιμή μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται  Φ. Π. Α. 23%.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σητείας, υπ΄ όψιν της αρμόδιας επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία θα αποφανθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης ανάθεσης.

Ο Δήμαρχος

 

Θεόδωρος Πατεράκης