02.01.2013.Ένταξη της Πράξης:«Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Σητείας»

02/01/2013 13:28  -  283 αναγνώσεις

Με καλούς οιωνούς ξεκίνησε η νέα χρονιά για το Δήμο Σητείας καθώς με την 125548/30/11/2012 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αποφασίστηκε η ένταξη της Πράξης «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Σητείας» στον Άξονα Προτεραιότητας «01-Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος- Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π. «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη».                  

Αντικείμενο της παρούσας πράξης αποτελεί η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλέγματος παρεμβάσεων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας που κατασκευάστηκε πριν από το 1955, για την ενεργειακή αναβάθμισή του κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατά ΚΕΝΑΚ Κατηγορία από την Κατηγορία Γ΄. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται να υλοποιηθούν περιλαμβάνουν :

-την εγκατάσταση αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος ισχός 10kw,

-την προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας και μόνωσης οροφής,

-την εγκατάσταση Συστήματος αερισμού Wind cathers,

-την εγκατάσταση Συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) και

 -την υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων (Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και Δράσεις Δημοσιότητας-Ευαισθητοποίησης.

Η  δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 210,116.65 ευρώ.