25-9-2013.Αποφάσεις συνεδρίασης Δ.Σ. Σητείας στις 23 Σεπτεμβρίου 2013-Ψήφισμα Δ.Σ. με αφορμή τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

25/09/2013 13:26  -  574 αναγνώσεις

 Tη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σητείας κατά την συνεδρίαση του οποίου, συζητήθηκαν και ελήφθησαν  αποφάσεις για θέματα ημερήσιας και μη ημερήσιας διάταξης

 - Ανασυγκροτήθηκε η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης η οποία είχε λήξει πριν ένα μήνα. Η επιτροπή αποτελείται από 26 μέλη με Πρόεδρο τον Δήμαρχο Σητείας κ. Πατεράκη Θοδωρή, 19 εκπροσώπους φορέων και 6 δημότες της περιοχής μας.

Η  Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

- Γνωμοδοτεί στο δημοτικό  συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

-  Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

-  Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

-  Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του ΚΔΚ.  Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

  -Το Δ.Σ. αναφέρθηκε επίσης στο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα του θλιβερού γεγονότος της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, ενέργεια την οποία καταδίκασε και προέβη στην έκδοση σχετικού ψηφίσματος.

   Ο Δήμαρχος  αναφερόμενος στο γεγονός είπε,  <<……Το Δ.Σ. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τη συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια και ζητά από τα κόμματα του δημοκρατικού χώρου να λειτουργήσουν σωστά και όχι με βάσει τη λογική της μικροκομματικής αντιπαράθεσης, ώστε να ληφθούν νομοθετικές πρωτοβουλίες και να σταματήσουν τέτοια γεγονότα που οφείλονται στη  δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής>>.

                                                                    

              

                                                 Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας στη συνεδρίασή του τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου με  αφορμή τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από  μέλος της Χρυσής Αυγής

                                           ΨΗΦΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταδικάζει την άνανδρη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από στέλεχος της Χρυσής Αυγής.

Η νεοναζιστική οργάνωση αποκαλύπτει καθημερινά το πραγματικό της πρόσωπο και όσο και αν προσπαθεί να αποφύγει τις αυταπόδεικτες ευθύνες της ηγεσίας της, που όπλισε το χέρι του δράστη, δεν μπορεί να πετύχει το σκοπό της. Ο ελληνικός λαός έχει και μνήμη και κρίση.

 

Τα κόμματα του συνταγματικού δημοκρατικού τόξου έχουν χρέος να εγκαταλείψουν τις στείρες και άγονες αντιπαραθέσεις και να αντιμετωπίσουν με αίσθημα ευθύνης την κρίση, η οποία σε συνδυασμό με τις τεχνητές εντάσεις και ακραίες συμπεριφορές εντός και εκτός Κοινοβουλίου αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη τέτοιων ακραίων συμπεριφορών.

 

Τα φαινόμενα αυτά αντιμετωπίζονται με μέτρα πολιτικής στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται και νομοθετικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση θωράκισης της δημοκρατίας και των θεσμών της και όχι βιαστικές και πρόχειρες διατάξεις αυστηροποίησης του ποινικού νόμου.

                                       

   Ο Δήμαρχος                   Ο Πρόεδρος                     Τα Μέλη

                                                                                                

Θεόδωρος Πατεράκης         Κοζυράκης Νίκος    Αχλαδιανάκης Γεώργιος

                                                                         Γουλιέλμου Κατερίνα

                                                                        Δελημπαλταδάκης Γεώργιος

                                                                         Δρακάκης Ιωάννης

                                                                         Ζερβάκη Κατερίνα

                                                                         Κατσαράκης Ιωάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                       Κουρουπάκης Νίκος

Σητεία 24-09-2013                                             Λογκάκης Κων/νος 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                      Μαυροματάκης Μανώλης

                                                                        Μιχελάκης Μανώλης 

                                                                        Νικολαϊδης Μανόλης

                                                                        Πετρουλάκης Θεόδωρος

Κοζυράκης Νίκος                                              Πρωτογεράκης Μιχάλης

                                                                         Σκαρμαλιωράκης Γεώργιος 

                                                                         Τερζής Λεωνίδας

                                                                         Τσιφετάκης Γεώργιος

                                                                        Τσιφετάκης Μανώλης           

                                                                  Φουντοραδάκης Μανώλης                              

                                                                           Χατζηνάκης Γιάννης