16.10.2013. Εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ Προληπτικού Ελέγχου Δυσλιπιδαιμίας 21-25 Οκτωβρίου

16/10/2013 10:35  -  625 αναγνώσεις

Ο Δήμος Σητείας ως μέλος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας, συμμετέχει στη δράση “Μια Εβδομάδα Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος Δυσλιπιδαιμίας” που πραγματοποιείται στα SynΙατρεία Πιστοποιημένης Φροντίδας του δικτύου IATRICA και απευθύνεται στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. 

Μέσα από τη δράση αυτή δίνεται η δυνατότητα από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 25 Οκτωβρίου 2013 σε δημότες, άντρες και γυναίκες, άνεργους, άπορους και ανασφάλιστους, να προσέλθουν, κατόπιν ραντεβού, στο SynΙατρείο Πιστοποιημένης Φροντίδας του δικτύου IATRICA στην Ιεράπετρα και να πραγματοποιήσουν ΕΝΤΕΛΏΣ ΔΩΡΕΆΝ τις παρακάτω εξετάσεις:

-Ολική χοληστερόλη (TC)

-HDL χοληστερόλη (HDL-C)

-LDL χοληστερόλη (LDL-C)

-Τριγλυκερίδια (ΤGS) καθώς και

-Αθηρωματικός δείκτης

Για την επιβεβαίωση των δικαιούχων είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση του ΑΜΚΑ τους καθώς και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας)

2. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης Κοινωνικού Ασφαλιστικού Ταμείου ή Ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας

3. Κάρτα ανεργίας άνω των 12 μηνών ή τελευταία ασφαλιστική ενημερότητα με ημερομηνία ισχύος που έχει παρέλθει


Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα κρατούνται σε αντίγραφα στο Δήμο και επιπλέον θα προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο στο συμβεβλημένο μικροβιολογικό εργαστήριο.


Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο (Γραφείο Δημάρχου, 1ος όροφος Δημαρχείου, τηλ.: 2843 3 40540 και 28430 26346)

Επίσης μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση ενδιαφέροντος στο www.iatrica.gr 

 

Video

 

  

Ακούστε εδώ και το ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΠΟΤ της καμπάνιας